Diensten

Neemt u te allen tijden contact met ons kantoor op voor onder andere:

Familiezaken:

 • Maken of wijzigen van een testament
 • Huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden
 • Echtscheidingsakten
 • Verklaring van erfrecht

 

 


 

Ondernemingszaken:

 • Oprichten van een BV, stichting of vereniging
 • Wijzigen van statuten
 • Verzorgen van aandelentransacties
 • Begeleiden van fusies

 

 


 

Onroerende Zaken:

 • Verzorgen van koopaktes
 • Verzorgen van hypotheekaktes
 • Splitsen van vastgoedaktes
 • Aktes openbare veiling

 

 


 

Specialisaties: