De geschiedenis van de notaris

We weten dat het notariaat al in de derde eeuw voor Christus is Egypte bestond. Hier hield de notaris/schrijver toezicht op de totstandkoming van alle overeenkomsten.

 
Vanuit Egypte heeft het notariaat zijn weg gevonden naar Italië en later ook naar West-Europa. De eerste algemene regeling voor het Nederlandse notariaat werd door Karel V uitgevaardigd op 21 maart 1524. Later is de Franse wetgeving op het notariaat van toepassing geworden. De huidige (kandidaat) notaris is een man of vrouw die uiterlijk tot zijn 70e jaar - met deskundigheid, met bekwame medewerkers en moderne apparatuur ten dienste van het publiek staat.

 

Op 1 oktober 1999 is een nieuwe wet op het notarisambt in werking getreden. Het gevolg van deze wet is ondermeer dat een notaris zich vrij(er) kan vestigen en dat vaste tarieven voor bepaalde transacties inmiddels zijn losgelaten.

In toneelstukken uit de 19e eeuw wordt de notaris nogal eens voorgesteld als een oude figuur in een stoffige omgeving. Dit beeld is ontstaan in de tijd dat notarissen geen leeftijdsgrens hadden. Die tijd is inmiddels al lang voorbij. De huidige (kandidaat) notaris is een man of vrouw die uiterlijk tot zijn 67e jaar - met deskundigheid, met bekwame medewerkers en moderne apparatuur ten dienste van het publiek staat.